που μας έχει συγχωρέσει

και μας παρουσίασε με πλήρη άνθιση στις
10 του Σεπτεμβρίου, 2010 Hannelore είναι από
Chiemsee πίσω και από τη Βιέννη. Τώρα
απολαμβάνουμε αυτό και στη συνέχεια να πάμε για
14 Σεπτεμβρίου επιστροφή του στη Βιέννη.
Θα πρέπει να μιλήσετε με τη στάση του Datura,
επιστρέφει την αγάπη και συμπάθεια.

Copyright © 2014 by: • Σχεδιασμός: BlogPimp / Appelt Media Design • Φωτογραφία: PIXELIO • Άδεια χρήσης: Creative Commons BY-NC-SA .