μεταφραστής

Εδώ μπορείτε να μεταφράσει το blog σε 10 γλώσσες.
Κάντε κλικ για την εθνική σημαία, το υπόλοιπο είναι τότε
google. Οι συνταγές που μπορείτε να κατεβάσετε είναι
μόνο στη γερμανική γλώσσα, και μερικά επίσης σε
Αγγλικά μεταφραστεί. Ανάγκη να μεταφράσει,
Στη συνέχεια ανοίξτε το PDF, ενεργοποιήστε το κείμενο, πάστα
στο Google Translator και να επιλέξετε τη γλώσσα

Αφήστε ένα σχόλιο

Artwork © BlogPimp / Appelt Media Design, προσαρμόζεται και απεικονίζονται από τον Hans-Peter Thomas