This page has been translated from German

בשר ברוק


בשר ברוק הוא פסולת בעיקר מטוגנת
מומחיות הקיימת של מטבח אוסטרי. זה יהיה
הכין דומה לינאי גולש והוא כ
מזון פאב מסורתי. זה לוקח לי כל זמן
בווינה בשקנאי הזהב של Sittl בLerchenfelderstraße
החגורה 51 יש פאב בדור השלישי של
את Sittl של ולעשות אחד די לי
התלהבות. כאן, תורגם לשעה כרגע המתכון לאחר
מודל ישן.

שטרודל וינאי מקורי


הכי טוב שיש בבית הקפה Landtmann וב
האקדמיה המערבולת בארמון שנברון.
כפי שגם אתה יכול לראות איך זה נעשה.
כאן יש לי המתכון כקובץ PDF. יש הנלורה זה
שונה מעט. אהבתי
טוב יותר. לקבל את ההחלטה ... ..
קמחים נמצאים באוסטריה באופן שונה מאשר בגרמניה.
כאן הלקוח קמח קטן.

יצירות אמנות © BlogPimp / תיפלט מדיה עיצוב, מותאם ומאויר על ידי Hans-Peter Thomas