Πρεμιέρα με τη βιεννέζικη γκούλας Herta του

hertasgulasch
Στο 19, Ιούν 2009, έχουμε σε Wedel επισκέπτες μας
Γκούλας 5 αστέρων Herta εξυπηρετούνται. Ο έπαινος από τους οδηγούς των εμπειρογνωμόνων
Στόμα είναι: Άριστη !!
Θα αγαπήσετε το Herta ευθυγραμμιστεί με μας
επόμενη επίσκεψη στη Βιέννη. Το γκούλας και άλλες συνταγές
μπορεί να βρεθεί σε αυτό το pdf. Εδώ

Artwork © BlogPimp / Appelt Media Design, προσαρμόζεται και απεικονίζονται από τον Hans-Peter Thomas