This page has been translated from German

Transdanubia

אני מכין מצגת שקופיות אחרת. כאן אתה הולך עם קולאז
של גננות המוזיאון קגראן
KAGRAN_Fotor_Collage
שם אתה יכול להעריץ את כלי גינון, לבקר בכל החממות וללכת בגן של מונה. תגלית! Transdanubia (עבור מים שאינם אוסטרים מעבר לדנובה) 'אולי אפילו יותר יפה מהגן הבוטני של הטירה בלוויו!
בגלל שזה היה שם כל כך יפה כאן במצגת.

השאירו תגובה

יצירות אמנות © BlogPimp / תיפלט מדיה עיצוב, מותאם ומאויר על ידי Hans-Peter Thomas